剑侠世界2首页

Danh sách Vật Phẩm cần thiết

Ngày: 2020-03-17 21:32:46 - Lượt xem: 4274

Thông tin Vật Phẩm

Vật phẩm Nguồn gốc & Công dụng

Huyền Tinh

/

Tinh Lực - Hoạt Lực

Kim Nguyên Bảo

Chiến thư Mật Thất Du Long

Trứng Du Long

Tiền Du Long

Thái Vân Truy Nguyệt

Thương Hải Nguyệt Minh

Ngũ Hành Hồn Thạch

Vỏ Sò Vàng

Rương Vừa Đẹp Vừa Cao Quý

  • Nguồn gốc:
  • Công dụng:
    • Sử dụng nhận MẶC ĐỊNH 1 HUYỀN TINH CÓ TÌ VẾT (CẤP 8)
    • Mỗi tuần sử dụng tối đa 7 Rương, có cộng dồn nếu quên chưa mở

Danh Bổ Lệnh

Võ Lâm Mật Tịch (sơ)

Võ Lâm Mật Tịch (trung)

Tẩy Tủy Kinh (sơ)

Tẩy Tủy Kinh (trung)