剑侠世界2首页

Mật tịch Môn phái Sơ - Trung - Cao & Cách tu luyện

Ngày: 2019-06-29 14:52:34 - Lượt xem: 4219

Hướng dẫn Tu Luyện Mật Tịch

  • Để tu luyện mật tịch các bạn sẽ phải bật tu luyện từ Tu Luyện Châu, khi bật tu luyện sẽ nhận được hiệu ứng Bắt đầu tu luyện.
  • Hiệu ứng này sẽ mất đi khi lượng điểm ở dòng Luyện nhận được về 0, điểm này khi bạn đánh quái, hít lửa trại sẽ bị giảm, thay vào đó điểm tu luyện trên mật tịch sẽ tăng.
  • Cấp tu luyện của mật tịch tối đa là 100 cấp, và không vượt quá cấp của chủ nhân nó 5 cấp.

Mật tịch Sơ Cấp

  • Đẳng cấp đạt 20 có thể mở Túi Tân Thủ để nhận thưởng Thăng Cấp 20 để nhận Mật tịch (Sơ).
  • Ngoài ra, nếu muốn mua thêm có thể trở về gặp Chưởng Môn phái để mua với giá 500 bạc/1 cuốn.
  • Chuột phải vào mật tịch trang bị lên F1 bạn sẽ học được kỹ năng Khinh Công

Mật tịch Trung Cấp

  • Đẳng cấp đạt 70 có thể đến gặp NPC Tiền Trang dùng Ngũ Hành Hồn Thạch để mua với giá 150 Ngũ Hành Hồn Thạch/1 Cuốn.
  • Chuột phải vào mật tịch trang bị lên F1 bạn sẽ học được kỹ năng trung cấp của hệ phái bạn đang theo, để luyện max (kỹ năng lên 10 cấp) sẽ cần luyện 7 cuốn lên Cấp 100.

Mật tịch Cao Cấp

  • Đẳng cấp đạt 100 có thể đến gặp NPC Long Ngũ Thái Gia dùng 150 Tiền Du Long - Có từ hoạt động Khiêu Chiến Du Long để mua.
  • Chuột phải vào mật tịch trang bị lên F1 bạn sẽ học được kỹ năng cao cấp của hệ phái bạn đang theo, để luyện max (kỹ năng lên 10 cấp) sẽ cần luyện 7 cuốn lên Cấp 100.