剑侠世界2首页

Hệ thống Giao Dịch Đồng sử dụng Kim Nguyên Bảo

Ngày: 2020-02-29 21:18:13 - Lượt xem: 5165

Kim Nguyên Bảo

 • Vì lý do Đồng thường không thể giao dịch trực tiếp như Bạc nên cần 1 vật phẩm trung gian đó là Kim Nguyên Bảo
 • Mua tại NPC Cổ Phong Hà giá 1 vạn Đồng Thường
 • Chuột phải sử dụng nhận 1 vạn Đồng Thường
 • Ví dụ: Bạn muốn mua 1 vật phẩm giá 5 vạn Đồng Thường, bạn cần đế NPC Cổ Phong Hà đổi 5 vạn Đồng Thường lấy 5 Kim Nguyên Bảo sau đó đưa cho người bán vật phẩm để trao đổi
Vật phẩm Nguồn gốc & Công dụng

Kim Nguyên Bảo

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại NPC Sứ Giả Hoạt Động - Cổ Phong Hà với giá 1 vạn Đồng Thường
 • Công dụng:
  • Dùng để mua bán với người chơi khác trong game
  • Chuột phải sử dụng nhận 1 vạn Đồng Thường