剑侠世界2首页

Chế tạo Trang Bị bằng Kỹ Năng Sống (F8)

Ngày: 2019-08-06 20:14:41 - Lượt xem: 36023

Trang bị chế tạo dùng làm gì ?

 • Sử dụng trang bị lên giao diện Thuộc Tính Nhân Vật (Phím tắt F1)
 • Trang bị cấp 60 trở lên đem đổi Ngũ Hành Hồn Thạch tại NPC Tiền Trang

Chế tạo 1 số vật phẩm đặc biệt

 • Vỏ Sò Vàng - Quay Bách Bảo Rương cần Cấp chế Gia Công và Chế Tạo đạt 80

Sơ Đồ Công Thức Chế Tạo Trang Bị

Kỹ năng Gia Công Kỹ năng Chế Tạo Thành phẩm

Gia công - Khoáng

Chế tạo - Vũ Khí

 • Ma Đao Thạch, Kiếm, Đao, Chùy, Phi đao, Tụ tiễn

Gia công - Khoáng

Chế tạo - Trang Sức

 • Hạng Liên, Ngọc Bội, Giới Chỉ

Gia công - Khoáng

Chế tạo - Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Kim - Thủy - Hỏa - Thổ, Hộ Uyển, Nón hệ Kim - Thủy - Hỏa - Thổ

Gia công - Gỗ và Khoáng

Chế tạo - Vũ Khí

 • Thương

Gia công - Gỗ

Chế tạo - Vũ Khí

 • Côn

Gia công - Gỗ

Chế tạo - Trang Sức

 • Hộ Thân Phù

Gia công - Vải

Chế tạo - Vũ Khí

 • Triển Thủ

Gia công - Vải

Chế tạo - Trang Sức

 • Hương Nang (Ngọc bội của Nữ)

Gia công - Vải

Chế tạo - Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Mộc - Thủy - Thổ, Yêu Đái (Lưng), Nón hệ Mộc - Thủy - Thổ

Gia công - Vải

Chế tạo - Thủ Công

 • Truyền Tống Phù, Túi mở rộng Hành Trang từ 4 đến 18 ô

Gia công Da

Chế tạo Phòng Cụ

 • Y Phục hệ Kim - Mộc - Hỏa, Giày, Nón hệ Kim - Mộc - Hỏa

Gia công Thuốc

Chế tạo Rương Thuốc

 • Các loại Rương Thuốc từ Cấp 1 đến Cấp 100.

Hướng dẫn Chi Tiết

 • Để mở giao diện Kỹ Năng Sống các bạn ấn phím tắt F8
 • Ví dụ ở đây mình muốn chế tạo ra Triển Thủ (Cấp 1), các bạn ấn vào phần Vũ Khí tìm đến Triển Thủ, click vào để xem nguyên liệu cần thiết ở đây là gì
 • Như ở đây mình cần 4 Vải Á Ma [Cấp 1], mình di chuột vào xem có thể kiếm được nguyên liệu ở đâu, trong này có ghi rõ Gia công từ Á Ma bằng [gia công vải]
 • Mình quay trở lại phần Gia Công, chọn Vải tìm đến Vải á ma, ở đây cần nguyên liệu để chế Vải á maÁ ma [Vải cấp 1], nhìn vào dòng chữ mình khoanh vùng đã được ghi rõ Bán tại tiệm tạp hóa
 • Đến gặp NPC Tạp hóa chọn loại nguyên liệu muốn mua, ở đây mình muốn vải thì sẽ chọn Vải
 • Tìm nguyên liệu cần mua ở đây là Á ma [Vải cấp 1] với giá là 50 Bạc
 • Quay trở lại với phần Gia công để chế tạo Vải á ma bằng Á ma [Vải cấp 1], ta để ý ở đây còn cần đến Hoạt cần (Hoạt lực)
 • Để có được Tinh lực và Hoạt lực các bạn mở Túi Tân Thủ, tìm Mua Tinh Hoạt Lực để mua
  • Để có Đồng Thường cần thông qua tính năng Nạp Thẻ
 • Sau khi đã có đủ Tinh, Hoạt Lực các bạn ấn vào gia công chọn Vải, tìm đến phần Vải á ma ấn vào Toàn bộ để chế tạo Vải á ma [cấp 1]
 • Khi đã có đủ 4 Vải á ma [Cấp 1] các bạn chọn sang phần Chế tạo -> Vũ khí tìm đến cái triển thủ lúc nãy mà các bạn cần chế tạo, chọn Toàn bộ để bắt đầu chế tạo
 • Sau khi chế tạo thành công bạn sẽ nhận được 1 trong các vật phẩm trong danh sách, như ở đây có 2 loại là 80%20%
 • Thành phẩm sau khi chế tạo sẽ có tên của người chế

Tăng cấp Chế Tạo

 • Cấp chế tạo ảnh hưởng đến việc trang bị bạn có thể chế ra ở cấp bao nhiêu, cụ thể:
  • Vũ khí: Cấp 1 (Chế vũ khí Cấp 10), Cấp 2 (Chế vũ khí Cấp 20), ...
  • Trang sức (Liên, Nhẫn, Bội và Phù): Cấp 1 (Chế trang sức Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế trang sức Cấp 11 đến 20), ...
  • Phòng cụ (Nón, Áo, Lưng, Tay và Giày): Cấp 1 (Chế phòng cụ Cấp 1 đến 10), Cấp 2 (Chế phòng cụ Cấp 11 đến 20), ...
 • Khi tiến hành chế tạo sẽ có 2 phần cần lưu ý:
  • Màu đỏ: Là kinh nghiệm nhận được sau khi chế 1 cái
  • Màu vàng: Là kinh nghiệm cần để tăng chế chế tạo
 • Nói đơn giản hơn thì như đối với 1 nhân vật khi thăng cấp sẽ có phần Kinh nghiệm thăng cấpKinh Nghiệm thì chế tạo cũng vậy
 • Màu đỏ - Kinh NghiệmMàu vàng - Kinh nghiệm thăng cấp
 • Còn đối với trang bị khi chế mà Nhận kinh nghiệm: 0 thì có chế mãi cũng không thể tăng cấp chế tạo được