剑侠世界2首页

Khiêu chiến Mật Thất Du Long

Ngày: 2018-12-21 13:23:57 - Lượt xem: 10848

Hướng dẫn tham gia khiêu chiến Du Long

 • Nhân vật đẳng cấp 50 trở lên và Đã gia nhập môn phái có thể tham gia khiêu chiến
 • Mở Kỳ Trân Các bằng phím tắt Ctrl+G khu Đồng Thường -> Khuyến Mãi -> Trang 2 tìm mua Nguyệt Ảnh Thạch với giá 225 đồng
 • Tới gặp NPC Long Ngũ Thái Gia chọn Tạp hóa Nguyệt Ảnh Thạch
 • Trong cửa tiệm tìm mua vật phẩm Chiến Thư-Mật Thất Du Long với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch/1
 • Chuột phải vào Chiến Thư-Mật Thất Du Long để tới Mật thất du long
 • Trong mật thất du long đối thoại với NPC Thiên Thiên để tiến hành tỷ thí, mỗi ngày tỷ thí tối đa 10 lần/1 ngày
 • Tỷ thí thành công sẽ nhận NGẪU NHIÊN 1 trong những phần thưởng trong danh sách hiện lên
  • Có thể sử dụng Auto Khiêu Chiến Du Long (Ấn tổ hợp phím Ctrl+Y) để tỷ thí

Hướng dẫn chỉnh Auto Du Long

 • Phím tắt tắt/mở auto Du Long Ctrl+Y
 • Các bạn vào thư mục auto du long theo đường dẫn interface/DuLong/youlongmibao.txt các bạn chuột phải vào file youlongmibao.txt chọn Edit
 • Mỗi dòng ở bên tay phải cuối sẽ có 3 cột như là 0, 1, 0 hoặc 0, 0, 0.
  • Cột đầu tiên: Để số 1 - Sẽ nhận Vật Phẩm, 0 - Sẽ nhận Tiền Du Long
  • Cột thứ hai: Để số 1 - Sẽ tiếp tục đánh hết 4 lượt nếu thấy Vật Phẩm muốn nhận, 0 - Sẽ bỏ qua không đánh lại
  • Cột thứ ba: Để số 1 - Sẽ tự sử dụng Vật Phẩm, 0 - Sẽ không tự sử dụng Vật Phẩm

Du Long Lệnh Vé

 • Để mua Du Long Lệnh Vé có thể tới tìm NPC Long Ngũ Thái Gia chọn Cửa tiệm Du Long và Mật tịch Cao Cấp để mua, mỗi du long vé giá là 10.000 (1 vạn) Tiền Du Long.
 • Tiền Du Long có được từ việc tham gia Khiêu chiến Mật Thất Du Long.

Các loại Du Long Lệnh Vé

 • Du Long Lệnh Vé có 5 loại, mỗi loại sẽ gia tăng 1 danh vọng để bạn có thể mua được Trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao.
Du Long Lệnh Danh vọng Tăng / Trang bị Có Thể Mua
Du Long Danh Vọng Lệnh [Nón]
 • Gia tăng 44.000 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Nón, Lưng, Liên Trục Lộc.
  • Nón Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Tranh Đoạt Lãnh Thổ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Áo]
 • Gia tăng 57.000 điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Áo, Nhẫn, Phù Vũ Uy.
  • Áo Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Võ Lâm Liên Đấu nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Yêu đái]
 • Gia tăng 1.000 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.
 • Có thể mua được:
  • Lưng Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Thịnh Hạ 2008 nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Giày]
 • Gia tăng 500 điểm Danh Vọng Đoàn Viên Dân Tộc.
 • Có thể mua được:
  • Giày Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Du Long Danh Vọng Lệnh [Phù]
 • Gia tăng 8.600 điểm Danh Vọng Chúc Phúc.
 • Có thể mua được:

Tiểu Du Long

 • Để mua Tiểu Du Long có thể tới tìm NPC Long Ngũ Thái Gia chọn Cửa tiệm Tiểu Du Long để mua, mỗi tiểu du long giá là 1.000 Tiền Du Long.
 • Tiền Du Long có được từ việc tham gia Khiêu chiến Mật Thất Du Long.

Các loại Tiểu Du Long

 • Tiểu Du Long có 9 loại, mỗi loại sẽ gia tăng 1 danh vọng để bạn có thể mua được Trang bị Bạch Ngân / Hoàng Kim tại NPC Thương Gia Tiêu Dao.
 • Sử dụng Vô hạn Truyền Tống Phù chọn Tiêu Dao Cốc để đến gặp NPC Thương Gia Tiêu Dao
 • Tùy vào loại trang bị muốn mua cần gia tăng điểm danh vọng gì
Tiểu Du Long Danh vọng Tăng / Trang bị Có Thể Mua
Tiểu Du Long Lệnh [Nón]
 • Gia tăng 4.400 điểm Danh Vọng Tranh Đoạt Lãnh Thổ.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Nón, Lưng, Liên Trục Lộc.
  • Nón Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Tranh Đoạt Lãnh Thổ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Áo]
 • Gia tăng 5.700 điểm Danh Vọng Võ Lâm Liên Đấu.
 • Có thể mua được:
  • Đồ phổ luyện hóa Áo, Nhẫn, Phù Vũ Uy.
  • Áo Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Võ Lâm Liên Đấu nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Yêu đái]
 • Gia tăng 100 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2008.
 • Có thể mua được:
  • Lưng Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Thịnh Hạ 2008 nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Tay]
 • Gia tăng 300 điểm Danh Vọng Di Tích Hàn Vũ.
 • Có thể mua được:
  • Tay Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Di Tích Hàn Vũ nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Giày]
 • Gia tăng 50 điểm Danh Vọng Đoàn Viên Dân Tộc.
 • Có thể mua được:
  • Giày Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Liên]
 • Gia tăng 500 điểm Danh Vọng Thịnh Hạ 2010.
 • Có thể mua được:
  • Liên Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Nhẫn]
 • Gia tăng 480 điểm Danh Vọng Đại Hội Võ Lâm.
 • Có thể mua được:
  • Nhẫn Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Ngọc bội]
 • Gia tăng 480 điểm Danh Vọng Liên Đấu Liên Server.
 • Có thể mua được:
  • Ngọc Bội Bạch Ngân và Hoàng Kim tại Tiệm Đoàn Viên Dân Tộc nếu đạt đủ cấp danh vọng.
Tiểu Du Long Lệnh [Phù]
 • Gia tăng 860 điểm Danh Vọng Chúc Phúc.
 • Có thể mua được: