剑侠世界2首页

Tinh Hoạt Lực & Phúc lợi Giảm Giá tới 80%

Ngày: 2020-02-16 20:35:30 - Lượt xem: 8835

Phúc lợi Tinh Hoạt Lực

  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 60 điểmXếp Hạng Uy Danh từ 1 - 500 khi mua sẽ được giảm giá 80%
  • Đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh Giang Hồ đạt 60 điểmXếp Hạng Uy Danh từ 501 - 700 khi mua sẽ được giảm giá 40%
  • Xếp hạng Uy Danh Giang Hồ sẽ được cập nhật vào lúc 00h00 Hàng Ngày, riêng thứ 2 hàng tuần có thêm 1 đợt lúc 03h00
  • Điểm Uy Danh Giang Hồ - >>> XEM HƯỚNG DẪN UY DANH GIANG HỒ <<< sẽ được làm mới (reset) về 0 điểm vào mỗi Thứ 2 Hàng Tuần
    • Lần đầu tại Phong Kiếm làm mới (reset) về 0 điểm là lúc 00h00 Thứ 2 Ngày 24.02.2020
  • Thứ 2 Hàng Tuần sẽ không thể mua Tinh Hoạt Lực giảm giá
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm Túi Tân Thủ mở ra để mua
Vật phẩm Đơn giá 1 bình (Đồng thường) Mua mỗi ngày
Giá Gốc Giảm 40% Giảm 80%

Tinh Lực (Tiểu)

4000

2400

800

5

Hoạt Lực (Tiểu)

4000

2400

800

5

Tinh Lực (Trung)

12000

7200

2400

5

Hoạt Lực (Trung)

12000

7200

2400

5

Tinh Lực (Đại)

30000

18000

6000

10

Hoạt Lực (Đại)

30000

18000

6000

10