剑侠世界2首页

Tinh Hoạt Lực & Phúc lợi Giảm Giá tới 80%

Ngày: 2023-08-24 13:01:38 - Lượt xem: 10593

Phúc lợi Tinh Hoạt Lực

  • Xếp hạng Uy Danh Giang Hồ sẽ được cập nhật vào lúc 00h00 Hàng Ngày
  • Điểm Uy Danh Giang Hồ - >>> XEM HƯỚNG DẪN UY DANH GIANG HỒ <<< sẽ được làm mới (reset) về 0 điểm vào mỗi Thứ 2 Hàng Tuần
  • Thứ 2 Hàng Tuần sẽ không thể mua Tinh Hoạt Lực giảm giá
  • Để mua Tinh Hoạt Lực các bạn mở giao diện Hành Trang (Phím tắt F2) tìm vật phẩm Túi Tân Thủ mở ra để mua
Vật phẩm Đơn giá 1 bình (Đồng thường) Mua mỗi ngày
Giá Gốc Giảm 40%
Điều Kiện
Giảm 80%
Điều Kiện

Tinh Lực (Tiểu 500đ)

4000

-

800

5

Hoạt Lực (Tiểu 500d)

4000

-

800

5

Tinh Lực (Trung 1000đ)

12000

-

2400

5

Hoạt Lực (Trung 1000đ)

12000

-

2400

5

Tinh Lực (Đại 1500đ)

30000

-

6000

10

Hoạt Lực (Đại 1500đ)

30000

-

6000

10

Điều kiện giảm giá mua Tinh Hoạt Lực

Hạng Mục Điều Kiện
Giá gốc
  • Tài khoản có tích nạp từ 500 vạn trở lên
  • Hoặc thỏa mãn điều kiện dưới đây
Ngày trong tuần Điều kiện
Thứ 2 14 điểm Uy Danh
Thứ 3 22 điểm Uy Danh
Thứ 4 36 điểm Uy Danh
Thứ 5 50 điểm Uy Danh
Thứ 6 58 điểm Uy Danh
Thứ 7 60 điểm Uy Danh
Chủ Nhật 62 điểm Uy Danh
Giảm giá 80%
  • Tài khoản có tích nạp từ 5000 vạn trở lên
  • Hoặc đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện Uy Danh đạt 60 điểm và Xếp hạng Uy Danh 1 đến 250
Giảm giá 40% Không áp dụng