剑侠世界2首页

Bạch Hổ Kiếm lộ trình mở cấp 150 và tính năng

Ngày: 2022-09-20 18:14:45 - Lượt xem: 11817

Lộ trình phát triển Máy chủ Bạch Hổ Kiếm

Tính năng Ghi chú
Thử Nghiệm (AlphaTest)
 • Từ 11:00 Thứ 5 Ngày 17.02 đến 23:00 Thứ 6 Ngày 18.02
Chính Thức (OpenBeta)
 • Từ 11:00 Thứ 7 Ngày 19.02

Thời Gian Tính Năng
00:00 Thứ 7 Ngày 01.10
 • Giới hạn cấp mở đến 150
 • Quà mở cấp 150 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc, Quân Doanh, Công Thành Chiến, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 9 - Chí Tôn
  • Tài Phú 120.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 119 trở lên
 • Tính năng Đồng Hành Thần Thú (10 Kỹ Năng)
 • Tính năng Bạn Đồng Hành (7, 8, 9, 10 Kỹ Năng)
 • Tính năng Thần Binh Bảo Giáp
  • Đẳng cấp 130 trở lên có thể hợp thành Thần Binh
  • Đẳng cấp 120 đến 129 mỗi dòng tối đa 50 điểm
  • Đẳng cấp 130 đến 134 mỗi dòng tối đa 100 điểm
  • Đẳng cấp 135 đến 139 mỗi dòng tối đa 150 điểm
  • Đẳng cấp 140 đến 144 mỗi dòng tối đa 200 điểm
  • Đẳng cấp 145 đến 150 mỗi dòng tối đa 300 điểm
 • Hoạt động Cao Thủ Tài Phú
  • Ảo ảnh TOP 1, 2, 3 Tài Phú xuất hiện tại Tần Lăng 4 lúc 22:00 - 22:30 Hàng Ngày
  • Người hạ gục BOSS sẽ nhận 2 Hòa Thị Ngọc (Không khóa) qua thư
18:00 Thứ 3 Ngày 20.09
 • Nhân đôi Kinh Nghiệm khi đi luyện công đến ngày mở giới hạn cấp
00:00 Thứ 2 Ngày 08.08
 • Giới hạn cấp mở đến 139
 • Quà mở cấp 139 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc, Quân Doanh, Công Thành Chiến, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 8 - Tiềm Long
  • Tài Phú 100.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 119 trở lên
 • Tính năng Khảm Nạm Bảo Thạch
  • Đẳng cấp 130 trở lên mới có thể khảm bảo thạch lên trang bị
 • Tính năng Cây Ước Nguyện
  • Đẳng cấp 130 trở lên mới có thể ước nguyện
  • Lần đầu làm mới số lần ước nguyện vào lúc 00:00 Thứ 2 Ngày 15.08.2022
 • Tính năng Chân Nguyên Hộ Thể
  • Đẳng cấp 130 đến 139 mỗi dòng tối đa 150 điểm
 • Tính năng Lôi Đình Ấn
  • Chỉ mở tính năng hợp thành, tính năng nâng cấp hiện chưa mở
 • Giới hạn nâng cấp Trang Bị Đồng Hành
  • Đẳng cấp 130 có thể hợp thành và sử dụng bộ Long Đằng (Cấp 4)
18:00 Thứ 2 Ngày 25.07
 • Nhân đôi Kinh Nghiệm khi đi luyện công đến ngày mở giới hạn cấp
00:00 Thứ 6 Ngày 01.07
 • Giới hạn cấp mở đến 129
 • Quà mở cấp 129 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc, Quân Doanh, Công Thành Chiến, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 8 - Tiềm Long
  • Tài Phú 80.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 115 trở lên
 • Tính năng Chân Nguyên Hộ Thể
  • Đẳng cấp 120 trở lên có thể ngưng tụ chân nguyên
  • Đẳng cấp 120 đến 129 mỗi dòng tối đa 50 điểm
  • Đẳng cấp 130 đến 139 mỗi dòng tối đa 150 điểm
  • Đẳng cấp 140 trở lên mỗi dòng tối đa 200 điểm
 • Giới hạn nâng cấp Trang Bị Đồng Hành
  • Đẳng cấp 120 có thể hợp thành và sử dụng bộ Đơn Tâm (Cấp 3)
00:00 Thứ 2 Ngày 20.06
 • Chiến trường Tống Kim thay đổi điều kiện tham gia:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 8 - Tiềm Long
  • Tài Phú 80.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 115 trở lên
  • Điểm Tài Phú sẽ tính theo tài phú thật, không sử dụng tài phú ảo
21:00 Thứ 4 Ngày 01.06
 • Hoạt động Chiến trường Tống Kim
  • Yêu cầu người chơi đã gia nhập bang hội
  • Giới hạn 6 acc/ IP (chủ sở hữu), Cho phép tổ đội trận 21:00 Hàng Ngày
  • Hệ thống nghiêm cấm hành vi ghép xe, nếu phát hiện sẽ cấm vĩnh viễn toàn bộ nhân vật theo sau nhau tham gia Tống Kim
00:00 Thứ 3 Ngày 07.06
 • Hoạt động Võ Lâm Liên Đấu
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 8 - Tiềm Long
  • Tài Phú 60.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 110 trở lên
11:00 Thứ 2 Ngày 23.05
 • Hoạt động Chiến trường Tống Kim
  • Yêu cầu người chơi đã gia nhập bang hội
  • Giới hạn 6 acc/ IP (chủ sở hữu), Cho phép tổ đội các trận 11:00, 17:00 và 23:00 Hàng Ngày
  • Hệ thống nghiêm cấm hành vi ghép xe, nếu phát hiện sẽ cấm vĩnh viễn toàn bộ nhân vật theo sau nhau tham gia Tống Kim
00:00 Thứ 2 Ngày 23.05
 • Giới hạn cấp mở đến 119
 • Quà mở cấp 119 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc, Quân Doanh, Công Thành Chiến, Tranh Đoạt Lãnh Thổ, Tần Lăng thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 8 - Tiềm Long
  • Tài Phú 60.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 110 trở lên
 • Phụ tu mở đến Tam Tu
 • Luyện hóa Vũ Khí Tần Lăng (Cấp 110)
 • Nhiệm vụ Kỹ năng Môn Phái Cấp 110
 • Hoạt động Viễn Cổ Thần Thú - Hỏa & Lam Kỳ Lân
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 8 - Tiềm Long
  • Tài Phú 60.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 110 trở lên
  • Là thành viên chính thức của 4 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Bang Chủ sẽ tới gặp NPC Võ Lâm Minh Chủ - Hoàng Thường vào trước 19:30 Thứ 2 để đăng ký ghi danh cho thành viên, giới hạn 60 thành viên
  • Sau 19:30 nếu bang hội chưa đăng ký đủ 60 thành viên, thành viên trong bang có thể chủ động đến đăng ký
 • Tính năng Bạn Đồng Hành (PET)
  • Đẳng cấp 110 trở lên sử dụng Thiệp Bạc (Cấp 2)
 • Tính năng Trang Bị Đồng Hành
  • Đẳng cấp 110 có thể nhận rương mảnh trang bị đồng hành từ hoạt động trong game
  • Đẳng cấp 115 có thể hợp thành và sử dụng bộ Bích Huyết (Cấp 1)
  • Đẳng cấp 119 có thể hợp thành và sử dụng bộ Kim Lân (Cấp 2)
  • Đẳng cấp 120 có thể hợp thành và sử dụng bộ Đơn Tâm (Cấp 3)
  • Đẳng cấp 130 có thể hợp thành và sử dụng bộ Long Đằng (Cấp 4)
00:00 Thứ 2 Ngày 25.04
 • Giới hạn cấp mở đến 109
 • Hỗ trợ tân thủ cấp 89
 • Quà mở cấp 109 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc, Quân Doanh, Công Thành Chiến, Tranh Đoạt Lãnh Thổ thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 7 - Sồ Phượng
  • Tài Phú 24.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 100 trở lên
 • Vũ Khí Cấp 100 có giới hạn cường hóa tối đa +16 không cần luyện hóa
 • Hoạt động Tần Lăng
  • Mỗi ngày có 2 tiếng / 1 nhân vật vào Tần Lăng
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 7 - Sồ Phượng
  • Tài Phú 24.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 100 trở lên
  • Là thành viên của 5 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
 • Hoạt động Săn BOSS Tần Thủy Hoàng
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 7 - Sồ Phượng
  • Tài Phú 24.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 100 trở lên
  • Là thành viên chính thức của 4 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Bang Chủ sẽ tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu vào trước 15:00 Hàng Ngày để đăng ký ghi danh cho thành viên, giới hạn 60 thành viên
  • Sau 15:00 nếu bang hội chưa đăng ký đủ 60 thành viên, thành viên trong bang có thể chủ động đến đăng ký
  • Bản đồ Tần Lăng 1, 2, 3, 4 và 5 sẽ mặc định PK Bang Hội từ 15:00 - 16:3022:00 - 23:30 Hàng Ngày
 • Tính năng Bạn Đồng Hành (PET)
  • Đẳng cấp 100-109 sử dụng Thiệp Lụa (Cấp 1)
  • Đẳng cấp 110 trở lên sử dụng Thiệp Bạc (Cấp 2)
 • Thu thập Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành
  • Đánh quái Tinh Anh, Thủ Lĩnh tại bản đồ cấp 115
  • Tống kim đạt 3.000 - 4.999 điểm nhận 2 Sách (Không khóa)
  • Tống kim đạt 5.000 - 6.999 điểm nhận 3 Sách (Không khóa)
  • Tống kim đạt 7.000 - 9.999 điểm nhận 4 Sách (Không khóa)
  • Tống kim đạt 10.000 điểm nhận 5 Sách (Không khóa)
  • Vật phẩm được tích lũy và nhận tại NPC Long Ngũ Thái Gia
 • Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động từ 20:00 đến 21:40 Thứ 7 & Chủ Nhật người chơi không có tên trong danh sách ghi danh sẽ KHÔNG THỂ ĐĂNG NHẬP VÀO GAME
19:30 Thứ 5 Ngày 07.04
 • Hoạt động Đại Hội Tỷ Võ:
  • Giới hạn mỗi IP (và Chủ Sở Hữu) 1 acc
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 7 - Sồ Phượng
  • Tài Phú 24.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 90 trở lên
19:30 Thứ 4 Ngày 06.04
 • Hoạt động Hoa Sơn Luận Kiếm:
  • Giới hạn mỗi IP (và Chủ Sở Hữu) 1 acc 1 hệ
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 7 - Sồ Phượng
  • Tài Phú 24.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 90 trở lên
00:00 Thứ 2 Ngày 04.04
 • Giới hạn cấp mở đến 99
 • Hỗ trợ tân thủ cấp 80
 • Quà mở cấp 99 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc, Quân Doanh, Công Thành Chiến, Tranh Đoạt Lãnh Thổ thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 6 - Hỗn Thiên
  • Tài Phú 12.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 90 trở lên
 • Võ Lâm Cao Thủ 95
  • Xuất hiện đợt đầu tiên lúc 15:35
  • Là thành viên chính thức của 5 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Mỗi bang hội sẽ tham gia tối đa 60 thành viên trên 1 khung giờ boss
 • Tính năng Luyện Hóa Nón, Lưng, Liên Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Tính năng Luyện Hóa Tay, Bội, Giày Tiêu Dao Cốc
00:00 Thứ 7 Ngày 19.03
 • Hoạt động Tranh Đoạt Lãnh Thổ:
  • Bang Hội đã thành lập đủ 13 ngày và có quỹ xây đạt 1.000 vạn trở lên
  • Là thành viên của 5 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công vào lúc 00:00 Thứ 7, áp dụng cho cả 2 trận Thứ 7 và Chủ Nhật
  • Bang Chủ tới gặp NPC Quan Lãnh Thổ để tiến hành ghi danh cho thành viên trước 19:30, mỗi bang giới hạn 60 người
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 5 - Ngự Không
  • Tài Phú 6.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 80 trở lên
00:00 Thứ 6 Ngày 18.03
 • Hoạt động Công Thành Đại Chiến:
  • Bang Hội đã thành lập đủ 13 ngày và có quỹ xây đạt 1.000 vạn trở lên
  • Giai Đoạn 1 là thành viên của 4 bang hội, Giai Đoạn 2 là thành viên của 2 bang hội nằm trong Bảng Xếp Hạng Chiến Công
  • Bang Chủ tới gặp NPC Công Thành Quan để tiến hành ghi danh cho thành viên trước 19:30, mỗi bang giới hạn 60 người
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 5 - Ngự Không
  • Tài Phú 6.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 80 trở lên
00:00 Thứ 2 Ngày 14.03
 • Hoạt động Tiêu Dao Cốc
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 5 - Ngự Không
  • Tài Phú 6.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 80 trở lên
  • Thu Thập Tiêu Dao Lục bắt đầu tính từ ngày mở hoạt động
00:00 Thứ 6 Ngày 11.03
 • Giới hạn cấp mở đến 89
 • Hỗ trợ tân thủ cấp 70
 • Quà mở cấp 89 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim, Hải Tặc thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 5 - Ngự Không
  • Tài Phú 6.000 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 80 trở lên
02:05 Thứ 3 Ngày 01.03
00:00 Thứ 3 Ngày 01.03
 • Giới hạn cấp mở đến 79
 • Hỗ trợ tân thủ cấp 60
 • Quà mở cấp 79 nhận tại Túi Tân Thủ
 • Chiến trường Tống Kim, Thi Đấu Môn Phái, Bạch Hổ Đường, Săn BOSS Hoàng Kim thay đổi:
  • Yêu cầu mang Phi Phong Cấp 3 - Lăng Tuyệt
  • Tài Phú 1.950 điểm
  • Đẳng cấp yêu cầu từ 70 trở lên
00:00 Thứ 2 Ngày 28.02
02:05 Thứ 2 Ngày 21.02
00:00 Thứ 2 Ngày 21.02
11:00 Thứ 7 Ngày 19.02