剑侠世界2首页

Hướng dẫn Phụ Tu Môn Phái (Chỉ Song Tu)

Ngày: 2020-02-21 23:43:28 - Lượt xem: 7344


Tẩy Tủy - Tẩy lại Tiềm Năng & Kỹ Năng

 • Tẩy Tủy - Tẩy lại Tiềm Năng & Kỹ Năng là gì ?
  • Việc tẩy tủy là giúp các bạn có thể phân phối lại số điềm tiềm năng (sức, thân, nội, ngoại) và kỹ năng môn phái
 • Số lần tẩy tủy Số lệnh bài
  Lần 1 Miễn phí
  Lần 2 1 Lệnh bài
  Lần 3 2 Lệnh bài
  Lần 4 3 Lệnh bài
  Lần 5 4 Lệnh bài
  Lần 6 trở đi 5 Lệnh bài
 • Là nhân vật đạt cấp 60 trở lênđã gia nhập môn phái trở về gặp NPC Chưởng Môn chọn Tẩy điểm Kỹ Năng - Tiềm năng
 • Sau khi lên đảo đối thoại với NPC Tẩy Tủy Đại Sư để tiến hành tẩy lại tiềm năng, kỹ năng
 • Sau khi tẩy kỹ năng có thể mở giao diện Kỹ Năng (Phím tắt F3) để chọn lại hệ phái và cộng lại kỹ năng
 • Sau khi tẩy tiềm năng có thể mở giao diện Thuộc Tính Nhân Vật (Phím tắt F1) để cộng lại tiềm năng

Phụ tu Môn Phái

 • Phụ tu Môn Phái là gì ?
  • Phụ tu Môn Phái là việc máy chủ cho phép 1 nhân vật có thể chơi nhiều môn phái
  • Ví dụ máy chủ mở đến Song Tu nghĩa là bạn có thể chơi song song 2 môn phái bao gồm 1 Phái chính (Chủ tu) đã gia nhập khi tạo nhân vật và chơi thêm 1 phái nữa do bạn tùy chọn (phụ tu)
 • Là nhân vật đạt cấp 60 trở lênđã gia nhập môn phái trở về gặp NPC Chưởng Môn chọn Phụ tu sang môn phái khác
 • NPC sẽ cho bạn biết máy chủ mở giới hạn phụ tu đến bao nhiêu rồi
 • Ví dụ như máy chủ mở đến Song Tu nghĩa là bạn chơi 1 Phái Chính (Gọi là Chủ Tu) và chọn phụ tu thêm 1 phái nữa
 • Máy chủ Mở giới hạn cấp Có thể phụ tu
  Mở đến Cấp 69, 79, 89, 99, 109, 119, 129, 150 Song Tu

 • Sau khi lên đảo đối thoại với NPC Tẩy Tủy Đại Sư để tiến hành chọn phái bạn muốn phụ tu sang
 • Một danh sách các môn phái hiện lên để bạn chọn, lưu ý:
  • Nhân vật Nam không thể phụ tu Nga My và Nhân vật Nữ không thể phụ tu Thiếu Lâm
 • Sau khi chọn phụ tu xong mở Tu Luyện Châu lên để chọn môn phái đã phụ tu sang

Đổi tu Môn Phái

 • Đổi Phụ tu Môn Phái là gì ?
  • Đổi Phụ tu Môn Phái là việc bạn thay đổi phái đã từng phụ tu sang một phái khác
  • Ví dụ bạn chơi Minh Giáo, phụ tu sang Thiếu Lâm đổi phụ tu sẽ có ý nghĩa bạn đổi môn phái Thiếu Lâm sang một môn phái khác
 • Nếu hết số lần đổi phụ tu có thể sử dụng Lệnh bài Phụ Tu - Bổ Tu Lệnh để đổi
 • Máy chủ KHÔNG MỞ BÁN vật phẩm đổi phụ tu là BỔ TU LỆNH
 • Giới hạn đổi phụ tu - Tối đa 2 lần:
  • Nhỏ hơn 110: 1 lần
  • Từ 110 trở lên: 2 lần
 • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên, đã gia nhập môn pháiđã từng phụ tu môn phái trở về gặp NPC Chưởng Môn chọn Đổi môn phái đã từng phụ tu
 • Sau khi đối thoại với npc chưởng môn chọn đổi môn phái hệ thống sẽ hiện lên những phái bạn đã từng phụ tu
 • Việc đổi phụ tu nghĩa là bạn sẽ đổi môn phái đã từng phụ tu sang một phái khác
 • Ví dụ bạn chơi Minh Giáo bạn phụ tu sang Đoàn Thị, thì việc đổi phụ tu có ý nghĩa là bạn đổi phái Đoàn Thị sang một phái khác
 • Sau khi lên đảo đối thoại với NPC Tẩy Tủy Đại Sư để tiến hành đổi phụ tu môn phái
 • Một danh sách các môn phái hiện lên để bạn chọn, lưu ý:
  • Nhân vật Nam không thể phụ tu Nga My và Nhân vật Nữ không thể phụ tu Thiếu Lâm
 • Sau khi đổi thành công thì có thể mở Tu Luyện Châu để xem

Một số câu hỏi thường gặp

 • Đổi Phụ tu Môn Phái là gì ?
  • Đổi Phụ tu Môn Phái là việc bạn thay đổi phái đã từng phụ tu sang một phái khác
  • Ví dụ bạn chơi Minh Giáo, phụ tu sang Thiếu Lâm đổi phụ tu sẽ có ý nghĩa bạn đổi môn phái Thiếu Lâm sang một môn phái khác
 • Nếu hết số lần đổi phụ tu có thể sử dụng Lệnh bài Phụ Tu - Bổ Tu Lệnh để đổi
 • Máy chủ KHÔNG MỞ BÁN vật phẩm đổi phụ tu là BỔ TU LỆNH
 • Giới hạn đổi phụ tu - Tối đa 2 lần:
  • Nhỏ hơn 110: 1 lần
  • Từ 110 trở lên: 2 lần
 • Nhân vật đạt cấp 60 trở lên, đã gia nhập môn pháiđã từng phụ tu môn phái trở về gặp NPC Chưởng Môn chọn Đổi môn phái đã từng phụ tu
 • Sau khi đối thoại với npc chưởng môn chọn đổi môn phái hệ thống sẽ hiện lên những phái bạn đã từng phụ tu
 • Việc đổi phụ tu nghĩa là bạn sẽ đổi môn phái đã từng phụ tu sang một phái khác
 • Ví dụ bạn chơi Minh Giáo bạn phụ tu sang Đoàn Thị, thì việc đổi phụ tu có ý nghĩa là bạn đổi phái Đoàn Thị sang một phái khác
 • Sau khi lên đảo đối thoại với NPC Tẩy Tủy Đại Sư để tiến hành đổi phụ tu môn phái
 • Một danh sách các môn phái hiện lên để bạn chọn, lưu ý:
  • Nhân vật Nam không thể phụ tu Nga My và Nhân vật Nữ không thể phụ tu Thiếu Lâm
 • Sau khi đổi thành công thì có thể mở Tu Luyện Châu để xem
Một số câu hỏi thường gặp