剑侠世界2首页

Uy Danh Giang Hồ

Ngày: 2023-09-22 18:48:32 - Lượt xem: 19653

Làm mới Uy Danh mỗi tuần

 • Mỗi tuần từ 00h00 Thứ 2 tất cả người chơi sẽ được làm mới (reset) lại số điểm uy danh giang hồ về 0 điểm.
 • Số lần tham gia Tiêu Dao Cốc, Hải Tặc sẽ làm mới (reset) lại vào thứ 2 hàng tuần, vậy nên trước đó các bạn hãy đi hết

Tác dụng của Uy Danh

Làm sao để có Uy Danh ?

 • Mỗi ngày uy danh giang hồ sẽ tự động giảm 2%, không vượt quá 20 điểm/1 ngày.
 • Hệ thống sẽ cập nhật xếp hạng uy danh vào lúc 00h00 Hàng Ngày, riêng thứ 2 hàng tuần sẽ làm mới (reset) lại toàn bộ uy danh của người chơi về 0 điểm
Hoạt động Phần thưởng/Ghi chú
Ải Gia Tộc
 • Tăng 0 điểm
Trứng Du Long
 • Tăng 2 điểm, mỗi ngày sử dụng 1 quả
Thương Hội
 • Hoàn thành 40 nhiệm vụ tăng 0 điểm
Du Long Uy Danh Phù
 • Khiêu chiến Du Long KHÔNG NHẬN ĐƯỢC
 • Tăng 0 điểm
Truy nã Hải Tặc
 • Gặp Hình Bổ Đầu tiếp nhận, hoàn thành tối đa 6 lần mỗi ngày, mỗi lần sẽ nhận 1 điểm, tối đa 1 tuần30 điểm.
 • Uy Danh chỉ nhận được nếu diệt đúng quái theo cấp, ví dụ cấp 50 nhận nhiệm vụ cấp 50, cấp 60 nhận nhiệm vụ cấp 60, ...
Nhiệm vụ Nghĩa Quân
 • Tăng 0 điểm
Phó bản Tàng Bảo Đồ
 • Tính năng đã tạm đóng
Thiên Quỳnh Cung
 • Tăng 0 điểm.
Bạch Hổ Đường
 • Giết BOSS của 3 tầng sẽ nhận được 0 điểm, qua 1 tầng được 1 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm
Chiến trường Tống Kim
Điều Kiện Uy Danh nhận
Hạng 1 25 điểm
Hạng 2 đến 10 21 điểm
Hạng 11 đến 20 17 điểm
Điểm Tích Lũy từ 4.500 điểmĐã gia nhập bang hội 15 điểm
Điểm Tích Lũy từ 3.000 điểmĐã gia nhập bang hội 13 điểm
Thi Đấu Môn Phái
 • Hạng 1 nhận 30 điểm, Hạng 2 đến 4 nhận 20 điểm, Hạng 5 đến 8 nhận 10 điểm, Hạng 9 đến 16 nhận 6 điểm.
  • Hạng 1 là người chơi vượt qua vòng loại (6 điểm), vòng 1-16 (6 điểm), vòng 1-8 (10 điểm), vòng 1-4 (0 điểm), vòng chung kết (10 điểm)
  • Hạng 2 - 4 là người chơi vượt qua vòng loại (6 điểm), vòng 1-16 (6 điểm), vòng 1-8 (10 điểm), vòng 1-4 (0 điểm)
  • Hạng 5 - 8 là người chơi vượt qua vòng loại (6 điểm), vòng 1-16 (6 điểm)
  • Hạng 9 - 16 là người chơi vượt qua vòng loại (6 điểm)
   • Tích lũy cờ 4800 điểm nhận 8 điểm, 4000 điểm nhận 6 điểm, 3200 điểm nhận 5 điểm, trên 2400 điểm nhận 4 điểm.
   • Mỗi tuần tối đa 60 điểm.
Tân Nhân Vương
 • Nhận 100 điểm.
Đại sư huynh/Sư tỷ môn phái
 • Là Đại Sư Huynh / Sư Tỷ tăng nhận 0 điểm.
Đoán Hoa Đăng
Điều kiện & Uy Danh nhận
Trả lời đủ 30 câu nhận 6 điểm.
Tiêu Dao Cốc
 • Qua ải được 0 điểm
Khiêu chiến Võ Lâm Cao Thủ 55/75/95
 • Mỗi khi tiêu diệt được 1 cao thủ cấp 55, 75, 95 tất cả thành viên trong đội đều nhận được 2, 3, 5 điểm.
 • Mỗi tuần tối đa 60 điểm, tiêu diệt boss từ Câu Hồn Ngọc không được uy danh.
Tranh Đoạt Lãnh Thổ
 • Bang hội có 1 Lãnh Thổ thành viên đủ 800 điểm Công Trạng nhận 30 điểm
Quân Doanh
 • Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhận 6 điểm