剑侠世界2首页

Sự kiện Bảo Thố Thần Thông (16/09 - 30/09)

Ngày: 2022-09-15 13:28:07 - Lượt xem: 793


Fanpage

Hội nhóm

Nạp Thẻ & Quà Nạp Thẻ

Tải & Cài đặt GAME


Thời gian

NPC Liên Quan

Bụi Cỏ

Thức Ăn Thỏ

Thức Ăn Thỏ Hào Hạng

Tích nạp sự kiện


Bản cập nhật có thể tải về từ 00h00 Thứ 6 Ngày 16.09.2022

Sự kiện áp dụng với toàn bộ máy chủ, KHÔNG ÁP DỤNG TẠI MÁY CHỦ MỚI CHU TƯỚC KIẾM

Cập nhật phiên bản lên 7.3.0.0

Hình ảnh Ghi chú

 • TẮT HẾT CỬA SỔ GAME RỒI MỚI CHẠY AUTOUPDATE
 • Nếu Không Tìm Thấy file HoiUcKiemThe.net vùi lòng Cập Nhật Patch Game theo hướng >>> HƯỚNG DẪN CÀI PATCH GAME <<<
 • Tìm ngoài màn hình sẽ thấy file HoiUcKiemThe.net vui lòng mở lên để autoupdate cập nhật phiên bản mới nhất

 • Nếu chạy autoupdate gặp lỗi dưới đây, vui lòng reset (khởi động lại máy tính) rồi thực hiện việc chạy autoupdate
 • Cập nhật thành công trên thanh công cụ sẽ hiện đúng phiên bản 7.3.0.0

Thời gian và điều kiện nhận thưởng

 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 16.09.2022 đến 24h00 Thứ 6 Ngày 30.09.2022 (Hết ngày 30.09).
 • Điều kiện tham gia: Nhân sĩ tại toàn bộ máy chủ

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

NPC Nghệ Nhân Hồi Ức

Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bụi Cỏ

 • Tính chất: Không khóa, có thể giao dịch
 • Nguồn gốc:
Hoạt động Ghi chú
Với mỗi 200 điểm Tích Lũy Tống Kim +1 Bụi Cỏ
Hoàn thành 1 nhiệm vụ truy nã +1 Bụi Cỏ

Thức Ăn Thỏ

Thức Ăn Thỏ Hào Hạng

Công thức ghép vật phẩm

 • Tới gặp NPC Nghệ Nhân Hồi Ức tại các Tân Thủ Thôn (hoặc Thành Thị) để hợp thành vật phẩm
Công thức Thành phẩm

1 Bụi Cỏ

600 Tinh Lực

600 Hoạt Lực

1 Thức Ăn Thỏ

1 Bụi Cỏ

1 Kim Nguyên Bảo

1 Thức Ăn Thỏ Hào Hạng

Phần thưởng dùng Thức Ăn Thỏ

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa:
  • Máy chủ Bạch Hổ Kiếm giới hạn 500 Thức Ăn Thỏ.
  • Các máy chủ còn lại giới hạn 1000 Thức Ăn Thỏ.
Mốc sử dụng Phần thưởng
Phong Huyết và Thanh Long Bạch Hổ Kiếm
Mỗi vật phẩm
 • 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 500.000 Điểm Kinh Nghiệm
Sử dụng đến vật phẩm thứ 100, 200 và 300
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 400 và 500
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850
 • 1 Rương Ngọc (vỡ) (cấp 1) - Khóa
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
 • KHÔNG ÁP DỤNG
Sử dụng đến vật phẩm thứ 900, 950
 • 1 Rương Ngọc (mòn) (cấp 2) - Khóa
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
 • KHÔNG ÁP DỤNG
Sử dụng đến vật phẩm thứ 1000
 • 1 Rương Ngọc (hoàn chỉnh) (cấp 3) - Khóa
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 50 Tiền Du Long
 • KHÔNG ÁP DỤNG

Phần thưởng dùng Thức Ăn Thỏ Hào Hạng

 • Trong suốt sự kiện mỗi nhân vật sử dụng tối đa:
  • Máy chủ Bạch Hổ Kiếm giới hạn 2000 Thức Ăn Thỏ Hào Hạng.
  • Các máy chủ còn lại giới hạn 2000 Thức Ăn Thỏ Hào Hạng.
Mốc sử dụng Phần thưởng
Phong Huyết và Thanh Long Bạch Hổ Kiếm
Mỗi vật phẩm
 • 3.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 1.600.000 Điểm Kinh Nghiệm
Sử dụng đến vật phẩm thứ 50, 100, 150, 200
 • 2 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 100 Tiền Du Long
 • 3 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 40 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 40 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 250, 300, 350, 400
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 150 Tiền Du Long
 • 3 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 40 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 40 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 450, 500
 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 150 Tiền Du Long
 • 3 Huyền Tinh Có Vết Nứt (Cấp 6)
 • 40 vạn Bạc Khóa
 • 15 vạn Đồng Khóa
 • 40 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 600, 700, 800
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 200 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 1 Huyền Tinh (Cấp 6)
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 5)
 • 80 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 80 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 900
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 500 Tiền Du Long
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 1 Huyền Tinh (Cấp 6)
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 5)
 • 80 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 80 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 1000
 • 1 Huyền Tinh Vô Hạ (Cấp 9)
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 700 Tiền Du Long
 • 1 Tần lăng-Hòa thị bích (Khóa, Vĩnh viễn)
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 1 Huyền Tinh (Cấp 6)
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 5)
 • 80 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 80 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 1100
 • 1 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 1 Huyền Tinh (Cấp 6)
 • 2 Huyền Tinh (Cấp 5)
 • 80 vạn Bạc Khóa
 • 25 vạn Đồng Khóa
 • 80 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 1300
 • 3 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 160 vạn Bạc Khóa
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 160 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 1500
 • 3 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 160 vạn Bạc Khóa
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 160 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 1700
 • 3 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 160 vạn Bạc Khóa
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • 160 Tiền Du Long
Sử dụng đến vật phẩm thứ 2000
 • 5 Huyền Tinh Thường (Cấp 7)
 • 250 vạn Bạc Khóa
 • 75 vạn Đồng Khóa
 • 250 Tiền Du Long

Tích nạp sự kiện

 • CÓ ÁP DỤNG TẠI MÁY CHỦ BẠCH HỔ KIẾM
 • Diễn ra sự kiện: Từ 00h00 Thứ 6 Ngày 16.09.2022 đến 24h00 Thứ 6 Ngày 30.09.2022 (Hết ngày 30.09).
 • Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) gia tăng 20 vạn tài sản cá nhân
 • Nhấp chuột trái vào dòng chữ màu cam trong bảng để xem công dụng của vật phẩm đó
Tích lũy nạp Phần thưởng
Phong Huyết Thanh Long Bạch Hổ
100 vạn Đồng
300 vạn Đồng
600 vạn Đồng
1200 vạn Đồng
2400 vạn Đồng
4000 vạn Đồng
6000 vạn Đồng
10.000 vạn Đồng
15.000 vạn Đồng
 • KHÔNG ÁP DỤNG
20.000 vạn Đồng
 • KHÔNG ÁP DỤNG