剑侠世界2首页

Hướng dẫn Nạp Thẻ và Quà tích lũy Nạp Thẻ

Ngày: 2022-09-20 13:09:18 - Lượt xem: 75755Hướng dẫn Nạp Thẻ

 • Chỉ có thể nạp được Thẻ VIETTEL các mệnh giá 50.000 - 100.000 - 200.000 - 300.000 và 500.000 vnđ
 • Đăng nhập tài khoản vào website >>> QUẢN LÝ TÀI KHOẢN <<< để nạp thẻ

Hướng dẫn Rút Đồng

Hình ảnh Ghi chú

 • Vào game mở Hành Trang (Phím tắt F2) sau đó tìm vật phẩm Túi Tân Thủ.

 • Chọn dòng Rút đồng nạp thẻ.

 • Chọn tiếp dòng Ấn vào đây để rút đồng.

 • Rút thành công sẽ nhận được Đồng, Đồng có thể sử dụng để:

Tỷ lệ nạp thẻ

 • CHUYỂN KHOẢN QUA NGÂN HÀNG SẼ NHẬN THÊM ĐỒNG SO VỚI NẠP THẺ - Chi tiết liên hệ Fanpage Hồi Ức Kiếm Thế
 • Tỉ lệ Nạp Thẻ: Tỉ lệ nạp thẻ như bảng dưới đây, sau khi nạp thẻ thành công trên website vui lòng vào game mở Túi Tân Thủ để nhận đồng, chi tiết:
Thẻ nạp Đồng nhận
10.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP
20.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP
30.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP
50.000 VNĐ 50 vạn Đồng
100.000 VNĐ 100 vạn Đồng
200.000 VNĐ 200 vạn Đồng
300.000 VNĐ 300 vạn Đồng
500.000 VNĐ
 • 500 vạn Đồng
 • Tặng thêm 100 vạn Đồng khuyến mãi khi rút - Chỉ áp dụng với thẻ nạp mệnh giá 500.000 VNĐ
 • Phần tặng thêm 100 vạn không được tính vào tích lũy nạp thẻ
1.000.000 VNĐ MỆNH GIÁ NÀY KHÔNG THỂ NẠP

Quà tích lũy nạp thẻ

Tích lũy Phần thưởng
50 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (2)
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Thành Viên Thân Thiết

 • Hiệu quả Phục hồi Sinh / Nội lực (30 Ngày)

100 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)
300 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
500 vạn Đồng
 • 1 Túi 24 ô
1.000 vạn Đồng
 • 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
2.000 vạn Đồng
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60)
  • Tăng 60 điểm Tài Phú.
  • Tốc độ di chuyển +95%.
5.000 vạn Đồng
 • 1 Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời
  • Tăng 1.000 điểm Tài Phú.
  • Kinh nghiệm đánh quái +10%.
 • Mua Tinh Hoạt Lực giảm giá không yêu cầu xếp hạng uy danh
 • Ghi danh Công Thành Chiến sau 20:00 đến 21:00 và Nhận thưởng mà không cần báo danh
 • Chuyển khoản nhận thêm 15% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Đồng

10.000 vạn Đồng
 • Mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang giá 0 NHHT - Giá gốc 150 NHHT 1 Cuốn
 • Nhận 1999 Hoa Tình (Không khóa) tại NPC Nguyệt Lão - Giang Tân Thôn khi máy chủ Mở cấp 99
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạc
 • Chuyển khoản nhận thêm 20% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.

15.000 vạn Đồng
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Vàng
 • Sử dụng chức năng 1 click luyện Max Mật Tịch Sơ / Trung / Cao tại NPC Lễ Quan
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • Chuyển khoản nhận thêm 25% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.

30.000 vạn Đồng
 • Nhận ngay 3000 Kim Nguyên Bảo
 • Nhận 8000 Hoa Tình (Không khóa) tại NPC Nguyệt Lão khi máy chủ mở giới hạn cấp 99
 • Nhận 5 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 500 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • Xích Thố được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Bạch Kim
 • Chuyển khoản nhận thêm 30% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.

45.000 vạn Đồng
 • Đặc quyền gia hạn Phi Phong (30 Ngày) trở thành Vĩnh Viễn
  • Mang Phi Phong (30 ngày) tới gặp NPC Tiền Trang để gia hạn thành Phi Phong Kim Cương I (Vĩnh viễn)
  • Áp dụng cho tất cả các loại phi phong từ Cấp 1 (Siêu Phàm) đến Cấp 10 (Vô Song).
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Khóa vĩnh viễn)
 • - XEM] 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
  • Tài phú +4320 điểm
  • Kháng tất cả +90
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • Chuyển khoản nhận thêm 35% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Tài Trợ Kim Cương 1

60.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • Mua Mật Tịch Cao Cấp (Cấp 100) tại NPC Long Ngũ Thái Gia
  • Khi máy chủ mở cấp 109
  • Giá 0 Tiền Du Long - Giá gốc 100 Tiền Du Long 1 Cuốn
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • Hoan Hoan và Hỷ Hỷ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Chuyển khoản nhận thêm 40% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 2

80.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • - XEM] Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
  • Tài phú +4320 điểm
  • Kháng tất cả +100 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • Chuyển khoản nhận thêm 45% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 3

100.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
 • Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Mua thưởng các hoạt động giá 0 vạn đồng khi máy chủ mở cấp 99
 • - XEM] Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật (KTC +120)
  • Máy chủ mở cấp 99 mới có thể nhận
  • Tài phú +4320 điểm
  • Kháng tất cả +120 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • Chuyển khoản nhận thêm 50% so với Nạp Thẻ, chi tiết liên hệ Hồi Ức Kiếm Thế.
 • Danh hiệu + Vòng sáng: Nhà Trài Trợ Kim Cương 4

120.000 vạn Đồng
150.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • - XEM] Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân
  • Máy chủ mở cấp 109 mới có thể nhận
  • Tài phú +8640 điểm
  • Kháng tất cả +150 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
180.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • - XEM] Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ
  • Máy chủ mở cấp 119 mới có thể nhận
  • Tài phú +12960 điểm
  • Kháng tất cả +180 điểm
  • Tốc độ di chuyển +100%
  • Kinh nghiệm đánh quái +100%
 • Tuyệt Đỉnh Ức Vân được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
210.000 vạn Đồng
 • Nhận 10 Thỏi Bạc Bang Hội (Tiểu) tại NPC Quan Thiếu Khanh:
  • Nhận khi máy chủ mở cấp 109
  • Gia tăng 1000 vạn Tài Sản Cá Nhân
 • Tại Phong Kiếm tỉ lệ cường hóa trang bị đồng hành tăng thêm 25%
 • Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • 1 Mặt nạ Hàng Long Phục Hổ Quán
  • Máy chủ mở cấp 119 mới có thể nhận
  • Tài phú +4.000 điểm
  • Kinh nghiệm đánh quái +50%
 • 1 Bổ Tu Lệnh (Không khóa)
240.000 vạn Đồng
 • Áp dụng khi máy chủ mở cấp đến 139
 • 1 Mặt nạ Phục Hổ Quán
  • Tài phú +8.000 điểm
  • Kỹ năng phái +1 Cấp
  • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
  • Tấn công khi đánh chí mạng +20%
270.000 vạn Đồng
 • Áp dụng khi máy chủ mở cấp đến 139
 • 1 Mặt nạ Thông Thiên Quán
  • Tài phú +12.000 điểm
  • Kỹ năng phái +1 Cấp
  • Chuyển sát thương thành sinh lực +15%
  • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
  • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • Mặt nạ Quân Lâm Miện được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • 300.000 vạn Đồng
  • Áp dụng khi máy chủ mở cấp đến 139
  • 1 Mặt nạ Cửu Thiên Quán
   • Tài phú +16.000 điểm
   • Kỹ năng phái +1 Cấp
   • Chuyển sát thương thành sinh lực +15%
   • Tấn công khi đánh chí mạng +30%
   • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
   • Phát huy lực tấn công kỹ năng +15%
 • Mặt nạ Thông Thiên Quán được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
 • Hệ thống Ngoại Trang

  • Nếu bạn đeo ngoại trang vào bị mất hình ảnh (mất đầu, thân) vui lòng tải giúp mình File Bộ Ngoại Trang - NgoaiTrang.exe dưới đây bỏ vào trong thư mục pak của thư mục chứa game
  • Sau đó mở thư mục chứa game của bạn lên, tìm thư mục pak
  • Rồi copy file NgoaiTrang.exe vừa tải về vào đấy và chạy file NgoaiTrang.exe vừa tải về là được, sau khi hoàn tất thoát game vào lại
  • Ngoại Trang có thể mua thông qua NPC Phòng Cụ hoặc Trang Sức tại các Thành Thị hoặc Tân Thủ Thôn với giá 1 Nguyệt Ảnh Thạch
  • Nhận ngoại trang ưu đãi nạp thẻ thông qua Quà Ngoại Trang Tích Lũy Nạp Thẻ trong Túi Tân Thủ
  Hình ảnh Ghi chú

  Bộ Mực Ly Bàn Cánh

  Đã từng rút 30.000 vạn Đồng (~ 30.000.000 đ)

  Bộ Thần Long - Kim Phụng

  Đã từng rút 15.000 vạn Đồng (~ 15.000.000 đ)

  Bộ Liệt Thạch Thiết

  Đã từng rút 10.000 vạn Đồng (~ 10.000.000 đ)

  Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

  Đã từng rút 5000 vạn Đồng (~ 5.000.000 đ)

  Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

  Đã từng rút 3000 vạn Đồng (~ 3.000.000 đ)

  Bộ Lưu Ly

  Đã từng rút 2000 vạn Đồng (~ 2.000.000 đ)

  Bộ Dục Cánh

  Đã từng rút 1500 vạn Đồng (~ 1.500.000 đ)

  Bộ Long Hồn - Phụng Linh

  Đã từng rút 1000 vạn Đồng (~ 1.000.000 đ)

  Bộ Bích Long Nghịch Thế

  Đã từng rút 500 vạn Đồng (~ 500.000 đ)

  Bộ Kim Long Nghịch Thế

  Đã từng rút 300 vạn Đồng (~ 300.000 đ)

  Bộ Quân Lâm (Nam) - Phượng Vũ (Nữ)

  Đã từng rút 200 vạn Đồng (~ 200.000 đ)

  Bộ Lam Hải (Nam) - Lam Điệp (Nữ)

  Đã từng rút 100 vạn Đồng (~ 100.000 đ)

  Bộ Thương Khung (Nam) - Tuyệt Vũ (Nữ)

  Đã từng rút 50 vạn Đồng (~ 50.000 đ)

  Bộ Ngự Vân (Nam) - Phượng Hi (Nữ)

  Đã từng rút 30 vạn Đồng (~ 30.000 đ)

  Bộ Thanh Sương (Nam) - Hoa Tinh (Nữ)

  Đã từng rút 20 vạn Đồng (~ 20.000 đ)

  Bộ Long Minh (Nam) - Long Dĩnh (Nữ)

  Đã từng rút 10 vạn Đồng (~ 10.000 đ)

  Bộ Sí Nhiễm (Nam) - Đào Tịch (Nữ)

  Đã từng rút đồng