剑侠世界2首页

Chuyển cường hóa trang bị thành viên Đồng trở lên

Ngày: 2020-03-13 19:40:53 - Lượt xem: 6382

Tính năng áp dụng cho thành viên Hạng Đồng trở lên

Điều kiện

 • Là tài khoản tích nạp từ 5000 vạn Đồng trở lên
 • Cứ mỗi 5000 vạn Đồng nhân vật của bạn sẽ nhận được Chuyển cường hóa Mỗi Trang bị Nón, Áo, Lưng, Tay, Giày, Vũ khí, Liên, Nhẫn, Bội và Phù 1 lần

Hướng dẫn Chi Tiết

Hình ảnh Ghi chú

 • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn dòng Chuyển cường hóa Trang Bị

 • Lựa chọn tiếp Tiến hành rút cường hóa

 • Đặt vào trang bị là Vũ khí, Phòng cụ và Trang sức muốn rút cường hóa

 • Rút thành công sẽ nhận được 1 Đá Cường Hóa trang bị tương ứng với loại trang bị và cấp cường hóa trang bị
  • Ví dụ như ở đây mình đặt vào vũ khí +16 sau khi rút sẽ nhận được 1 đá cường hóa Vũ Khí +16
  • Vũ khí Tần Lăng sau khi rút sẽ được hoàn trả lại 1 Vũ khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ

 • Sau khi đã rút được đá cường hóa, giờ các bạn chuột phải vào đá cường hóa sẽ có 1 giao diện hiện lên

 • Đặt vào trang bị tương ứng muốn cường hóa
  • Ví dụ như ở đây mình dùng đá cường hóa vũ khí +16, thì sẽ đặt vào 1 vũ khí +0
  • Lưu ý: Ví dụ đá +16, vũ khí đặt vào +15 thì sau khi cường hóa vũ khí thành +16 mà không trả lại bất kỳ bạc hay huyền tinh nào

 • Cường hóa thành công vũ khí +0 sẽ thành +16, lưu ý cường hóa xong trang bị sẽ KHÓA VĨNH VIỄN