剑侠世界2首页

Thưởng thu thập Thẻ Tiêu Dao Cốc (Bắt đầu từ Tháng 7/2018)

Ngày: 2018-06-28 22:53:04 - Lượt xem: 4339


Đăng ký Tài Khoản Nạp thẻ & Quà Tích Lũy Nạp Thẻ Tải game Fanpage

Thời gian cập nhật xếp hạng

  • Hệ thống cập nhật xếp hạng thu thập thẻ Tiêu Dao Cốc sẽ diễn ra vào lúc 00h00 Hàng Ngày
  • Tháng đầu tiên phát thưởng sẽ là Tháng 7/2018 vì máy chủ mở TDC vào cuối tháng 6 nên không có phần thưởng tháng 6

Phần thưởng

  • Mỗi tháng sẽ phát thưởng hoạt động thu thập thẻ Tiêu Dao Cốc 1 lần, bắt đầu từ ngày mùng 1 hàng tháng, các bạn có thể đến chỗ NPC Hiểu Phi trong bản đồ báo danh tiêu dao cốc để nhận thưởng, thời gian nhận thưởng sau 03h00 Ngày Mùng 1 Hàng Tháng
  • Rương Tiêu Dao (Bạc): Sử dụng nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh Cấp 7, 8 hoặc 9
  • Rương Tiêu Dao (Vàng): Sử dụng nhận ngẫu nhiên Huyền Tinh Cấp 8, 9 hoặc 10
Xếp hạng Phần thưởng

Hạng 1-10

  • 5 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 11-100

  • 3 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 101-500

  • 2 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 501-1500

  • 1 Rương Tiêu Dao (Vàng)

Hạng 1501-3000

  • 2 Rương Tiêu Dao (Bạc)