剑侠世界2首页

Bạch Hổ Kiếm mở bán Phi Phong Đại Thánh & Siêu Thần

Ngày: 2022-11-15 18:00:13 - Lượt xem: 1886

Bạch Hổ Kiếm mở bán Phi Phong (Mới)

 • Thời gian: Cập nhật sau bảo trì lúc 00:00 Thứ 4 Ngày 16 Tháng 11 Năm 2022
 • Tại Máy chủ Bạch Hổ Kiếm mở bán 2 loại phi phong mới tại NPC Tiền Trang, chi tiết:
Hình ảnh Điều kiện sở hữu

Huyền Tinh Đại Thánh

 • Đẳng cấp 130
 • Tài phú 480.000 điểm
 • Tiêu hao 28 vạn 8000 Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Hạn sử dụng 30 ngày
 • Để hiển thị phi phong khi trang bị lên nhân vật cần Xem hướng dẫn

Siêu Thần Nhật Tuyệt Nhẫn

 • Đẳng cấp 130
 • Tài phú 800.000 điểm
 • Tiêu hao 48 vạn Ngũ Hành Hồn Thạch
 • Hạn sử dụng 30 ngày
 • Để hiển thị phi phong khi trang bị lên nhân vật cần Xem hướng dẫn

Cập nhật hiển thị hình ảnh phi phong

 • Người chơi đã cập nhật file ngoại trang thì không cần cập nhật lại
Hình ảnh

Tải xuống và cài đặt file >>> NgoaiTrang <<< theo hướng dẫn