剑侠世界2首页

Thổ Kiếm đăng ký Tống Kim Liên Server

Ngày: 2019-07-13 20:28:56 - Lượt xem: 3691

>>> DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU TRƯỜNG KIẾM VS THỔ KIẾM <<<

Tống Kim Liên Server

 • Sau kỳ Tống Kim Liên Server trước thấy các bạn trong game rất hào hức với hoạt động này, nên bên mình sẽ đưa nó trở thành hoạt động thường niên vào mỗi tháng
 • Máy chủ Hồi Ức tham gia thi đấu lần này sẽ là Thổ Kiếm, máy chủ nghênh chiến là Trường Kiếm (thuộc tuyetdinhkiemthe.net)
 • Máy chủ Đấu Trường sẽ mở từ 00h00 Thứ 7 Ngày 13/07 để các bạn tham gia
 • Vào máy chủ đấu trường sẽ được tạo lại nhân vật mới, tài khoàn máy chủ nào sẽ có danh hiệu là tên máy chủ đấy để các bạn nhận ra nhau
 • Điều kiện Tham Gia: TOP 100 Tài Phú tại máy chủ Thổ Kiếm tính từ lần xếp hạng sau 03h00 Sáng Thứ 2 Ngày 08/07/2019
  • Các tài khoản tương tự nhau sẽ tính là 1, ví dụ bạn có 2 acc top Tài Phú có tên tài khoản tương tự nhau sẽ có 1 acc được đi
  • Trong 2 server, server nào có ít người tham gia nhất thì quân số 2 bên chỉ lấy như vậy
  • Ví dụ: Thổ Kiếm đăng ký 100 account, Trường Kiếm đăng ký 40 account thì Thổ Kiếm sẽ chọn ra 40 account có top tài phú cao nhất
Đề mục Thông tin
Máy chủ Tham Gia Thổ Kiếm (hoiuckiemthe.net) vs Trường Kiếm (tuyetdinhkiemthe.net)
Hình thức Thi Đấu Chiến trường Tống Kim
Bản đồ Thi Đấu Gia Dụ Quan
Thời gian Đăng Ký Đăng ký thông qua NPC Võ Lâm Minh Chủ từ 00h00 Thứ 2 Ngày 08/07 đến hết Thứ 6 Ngày 12/07
Thời gian vào máy chủ Đấu Trường Từ 00h00 Thứ 7 Ngày 13/07 đến hết Chủ Nhật Ngày 14/07 để tạo nhân vật và nhận hỗ trợ
Thời gian Thi Đấu Trận Tống Kim 19h00 Chủ Nhật Ngày 14/07
Hỗ trợ Máy chủ Đấu Trường
 • Thăng cấp 119
 • Sử dụng tối đa Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh
 • Ngựa Bôn Tiêu Cấp 110
 • Lak Cấp 10
 • Vũ khí Đặc Chế Lâm An (BOSS) +16
 • Bộ trang bị Cấp 10 4%+14
 • Đồ phổ Luyện hóa Trục Lộc, Vũ Uy, Tiêu Dao, Thủy Hoàng (Trừ Vũ khí Tần Lăng)
 • Tất cả kỹ năng sống tối đa cấp 120
 • Huyền Tinh, Tiền Tệ, Tinh Hoạt Lực không giới hạn
 • Phụ Tu mở đến Thập Nhi Tu (12 phái)
Phần thưởng - Thắng
 • Toàn bộ Máy chủ Thổ Kiếm:
  • 1 Huyền Tinh Cấp 8
  • 50 vạn Bạc Khóa
  • 15 vạn Đồng Khóa
 • Acc tham gia thi đấu:
  • 2 Huyền Tinh Cấp 8
  • 50 vạn Bạc Khóa
  • 15 vạn Đồng Khóa
Phần thưởng - Thua
 • Toàn bộ Máy chủ Thổ Kiếm:
  • 1 Huyền Tinh Cấp 7
  • 50 vạn Bạc Khóa
  • 15 vạn Đồng Khóa
 • Acc tham gia thi đấu:
  • 2 Huyền Tinh Cấp 7
  • 50 vạn Bạc Khóa
  • 15 vạn Đồng Khóa

Thưởng Xếp Hạng trong Đấu Trường

 • Phần thưởng này áp dụng cho BXH Tống Kim liên server sau khi trận đấu kết thúc
 • Phần thưởng sẽ được trao vào tài khoản của người chơi khi trở về máy chủ
Hạng Phần thưởng
1 500 Kim Nguyên Bảo
2 400 Kim Nguyên Bảo
3 300 Kim Nguyên Bảo
4-10 200 Kim Nguyên Bảo
11-20 100 Kim Nguyên Bảo
21-50 50 Kim Nguyên Bảo